چهار محال و بختیاری

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکتر خاطره شاهین فرد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی 

ایمیل : shahinfard@iaushk.ac.ir

         Ava_shahin@yahoo.com

آدرس وب سایت: http://women.iaushk.ac.ir