طرح های درحال مطالعه و بررسی

طرح های در حال بررسی 

1- طرح ارتباط دانشگاه و خانواده.

  2- طرح دانشگاه بین المللی بانوان.

3- طرح اشتغال و کارآفرینی.

4- طرح انطباق مراکز درمانی و خدمات پزشکی.

5- طرح تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی با وزارت بهداشت جهت تهیه و ارائه مکمل های غذایی و دارویی 

به زنان باردار و شیرده مناطق محروم مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلله العالی ) به منظور بالابردن انگیزه فرزند آوری در جامعه.